موفقیت هیچ رازی نداره …

بدون دیدگاه

 

تلاش ، رسالت فردی ، کسب دانش ، عشق و علاقه و پیدا کردن نیازهای بشر همه شاخصه های مهم رسیدن به موفقیت است.

خداوند هر فرد را از راه متفاوت و به دور از فکر دیگران موفق میکند.

اما…

اما موفقیتی که در این دنیا حاصل میشود بالاتر از موفقیت های مادی است (پول ، مقام ، ثروت ، شهرت ، شهوت ) موفقیت یعنی شما راز خلقت را بفهمید و مطابق اراده الهی حرکت کنید.

موفقیت هیچ رازی نداره…

اول :

ایمان شما را مورد آزمایش قرار میدهند

از طریق : کمبود ها ، فقر ، بیماری ، فرزندان

دوم :

بعد از قبول شدن در آزمایش ها خلق و خو شما قوی میشود برای انجام کارهای مهم که فقط شما از پس آن بر می آیید.

و بعد…

موفقیت یعنی هدایت الهی شامل حالتان شود

هرچه تفکرتان عمیقتر باشد هدایت الهی قوی تر ظاهر میشود. خداوند تنها هدایت گر متفکران است.

وقتی که هدایت شوید به شما میگویند قدم به قدم چگونه حرکت کنید.

یا لطیف

 

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.