دیگرخواهی

مقام انسان

بدون دیدگاه

مقام انسان

انسانیت در چه مقامی تعریف میشود؟

انسان شناسی توحیدی تعریف میکند که انسانها بالقوه انسان هستند یعنی از بدو تولد تا بزرگ سالی شبیه انسان هستیم و تنها جسم و فیزیولوژیمان گواه میدهد که شمایل انسان داریم.

برای اینکه به مقام انسانیت برسیم باید چند شاخصه را مورد استفاده قرار دهیم…

مهم ترین شاخصه دیگرخواهیست…

انسانی که به درجه دیگر خواهی نرسیده باشد توانایی رسیدن به ذات حقیقی خود را ندارد چرا که اولین مرتبه انسانیت دیگر خواهی است.

تا انسان به این بلوغ فکری نرسد که تکه ای از فعل و ذات خداست و باید مثل خدا مهربان باشد و محبت کند هیج تفاوتی با دیگر موجودات زنده ندارد.

مقام انسان مقامه الهیست اگر همه اویند و او همه ، پس باید به یکدیگر خدمت کنیم با تمام تفاوت ها و عقاید…

مراتب دیگر خواهی :

  1. انفاق زمان
  2. شادی
  3. علم
  4. صبر
  5. مال
  6. اخلاق
  7. محبت

یا لطیف

 

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.