تهران – ایرنا – سخنگو و رییس شورای اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: ۴۸ ساعت پس از تاکید رئیس‌ جمهور آیین‌نامه‌ مربوط به تسهیل پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد.


علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: ۴۸ ساعت پس از تاکید آیت الله سید ابراهیم رئیس‌جمهور، آیین‌نامه‌ مربوط به تسهیل پرداخت وام ازدواج ابلاغ شد.


بهادری جهرمی افزود: بانک‌ها مکلف هستند تا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک با اعتبارسنجی، دریافت حداکثر یک سفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام‌های خرد، وام ازدواج را پرداخت کنند.


وی تاکید کرد: بانک مرکزی به تخلفات احتمالی رسیدگی می کند.