لایحه پلیس اطفال که تا ماه گذشته در کمیسیون قضایی مجلس در حال بازنگری نهایی بود به گفته سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،از هفته گذشته در کمیسیون اصلی و با حضور اعضای اصلی کمیسیون قضایی در حال بررسی نهایی جهت ارائه به صحن است.


به گزارش ایسنا، در ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. این لایحه قانونی که با همکاری قوه قضائیه و نمایندگان ناجا از جمله نماینده حقوقی پلیس آگاهی، پیش‌نویس مقدماتی آن تهیه و تنظیم و در سال ۹۶ لایحه “https://www.isna.ir/news/96030402542/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86″>نهایی شد، پس از طی مراحل قانون در دولت، “https://www.isna.ir/news/1400022618408/%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C”>اردیبهشت ماه سال گذشته به مجلس تقدیم شد.


محمدرضا حیدرهایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه پلیس ویژه اطفال در مجلس که دارای ۶ فصل و ۴۹ ماده است، اظهار کرد: از هفته گذشته این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در مرحله تصویب نهایی قرار گرفته است. پیش از این، لایحه در کمیسیون قضایی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها بررسی شد. از هفته گذشته لایحه پلیس ویژه اطفال در کمیسیون اصلی با حضور اعضای اصلی کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی نهایی جهت ارائه به صحن است.


وی افزود: به نظر می‌رسد این لایحه تا پیش از پایان سال ۱۴۰۱ جهت ارائه به صحن آماده شود.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا