تهران – ایرنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش و پرورش خواست نسبت به اجرای احکام قانونی مربوط به معلمان حق التدریسی اقدام کند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، « حجت الله فیروزی» در جلسه علنی نوبت سوم یکشنبه شب(۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: به وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم توجه به صدور احکام فرهنگیان تذکر می دهم. چرا که معلمان حق التدریسی هم اکنون در مقابل مجلس تجمع کرده و صدور احکام حق قانونی آنان است.


عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکیدکرد: مجلس در این زمینه قانون تصویب کرده است و معلمان حق التدریسی حق قانونی خود را می خواهند.