تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت خارجه گفت: رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر سبب شد دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسند.


به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ناصر کنعانی روز چهارشنبه در مطلبی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد نوشت: “اعتراض” و “اغتشاش” هم ماهیت متفاوتی دارند و هم نتایج متفاوتی.


سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نوشت: رفتار مداخله آمیز و حمایت آشکار برخی دولت‌های غربی از اغتشاشات اخیر در ایران و تداوم رفتارهای تحریک آمیز آنان، اثبات کرد که آنها هر زمان فرصتی ببینند، در اقدام مستقیم و غیرمستقیم علیه ثبات، امنیت و استقرار نظام و کشورمان تردید نخواهند کرد. 


وی خاطرنشان کرد: در دگرگونی اوضاع و فراز و فرود زمانه، دولت و ملت ایران دوستان و دشمنان خود را بهتر می‌شناسد. دشمنان فقط با جمهوری اسلامی مخالف نیستند با ایران مخالفند.