فراخوان بورس دولت مکزیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی بصورت تمام وقت حضوری در چارچوب همکاری‌های دو جانبه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران و مکزیک منتشر شد.


به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،فراخوان بورس دولت مکزیک در مقاطع تحصیلات‌تکمیلی به صورت تمام‌وقت حضوری در چارچوب همکاری‌های دو جانبه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دو کشور اعلام می‌شود.


آخرین مهلت برای دریافت تقاضانامه بورس الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت همکاری‌های دانشگاهی SIGCA مطابق با مفاد فراخوان، ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۳ (۳۰ تیر) و صرفاً از طریق سایت https://sigca.sre.gob.mx قابل دسترسی است.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا
لینک مطالب دیگرچین و روسیه مقصد اولیه برای تحصیل دانشجویان