تهران – ایرنا – سخنگوی دولت از رد پیشنهاد افزایش هزینه‌های پست و افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در نشست هیأت وزیران خبر داد و تأکید کرد رییس‌جمهور و همه اعضای دولت با هرگونه افزایش قیمت که باعث فشار اقتصادی بر مردم شود مخالف هستند.


به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی در خصوص جلسه امروز یکشنبه هیأت دولت اظهار داشت: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مباحثی پیرامون آن مطرح شد و رییس‌جمهور به وزرا و معاونین مربوطه دستور داد گزارشی از وضع موجود تهیه و به دولت ارائه کنند. 


وی افزود: در همین راستا معاون اول رییس‌جمهور مأمور شد کارگروهی متشکل از وزرا، معاونین دستگاه‌های اجرایی و متخصصان دانشگاهی و همچنین فعالان صنعت و تجارت در بخش خصوصی تشکیل دهد.


سخنگوی دولت گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم ثبات در قوانین و مقررات نیز مورد توجه همه اعضای دولت قرار گرفت و مقرر شد موارد احصاء و ضمن کاهش بی ثباتی در قوانین، از مقررات دست و پاگیر نیز جلوگیری شود.


بهادری جهرمی با بیان اینکه قرار شد برای حمایت عملی از تولید و تولید کننده برنامه ریزی شود، افزود: در حوزه گمرک که در فرمایشات رهبر انقلاب مثال زده شده بود، برای وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک دستوراتی صادر شد که تغییرات در مقررات را پایش کنند و اصلاحاتی در رویه گذشته انجام دهند.


سخنگوی دولت همچنین از رد پیشنهاد افزایش هزینه‌های پستی و تعرفه معاینه فنی خودرو در هیأت دولت خبر داد و تأکید کرد: در این نشست رییس‌جمهور، معاون اول و همه اعضای هیأت دولت با هرگونه افزایش قیمت که باعث فشار اقتصادی بر مردم شود، مخالفت کردند.