تهران_ایرنا_رئیس کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش ۹۰ درصدی بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در کمیسیون خبر داد و گفت: کمیسیون ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه بنیاد شهید را افزایش داد.


حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی در خصوص بودجه بنیاد شهید گفت: بودجه بنیاد شهید در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱.۶ هزار میلیارد تومان بود.


نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه بنیاد شهید به ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.


رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه بنیاد شهید را افزایش داد به این ترتیب بودجه بنیاد به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.


حاجی بابایی تصریح کرد: بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در کمیسیون تلفیق حدود ۹۰ درصد افزایش یافت.


رئیس کمیسیون تلفیق گفت: بخشی از این افزایش اعتبار در بند و تبصره ۲ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و عده‌ای فکر می‌کردند فقط به همین میزان بودجه بنیاد شهید افزایش یافته است.


حاجی بابایی ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومان در بند واو تبصره ۲ و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز در دیگر بندهای لایحه بودجه به اعتبارات بنیاد شهید اضافه شده است و در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران در کمیسیون تلفیق افزایش یافته است.