باکو- ایرنا- در دیدار روز چهارشنبه سید احمد حسینی سرکنسول ایران در نخجوان و رامیله سیداوا رئیس کمیته دولتی امور خانواده و جوانان، تبادل تجربیات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خودمختار نخجوان در مسایل خانواده و جوانان بررسی شد.


به گزارش ایرنا به نقل از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، سیداوا در این دیدار توضیحاتی در مورد وظایف این کمیته و اقداماتی که در رسیدگی به خانواده‌ها، بانوان و کودکان صورت می گیرد ارایه وخاطر نشان کرد که دقت زیادی در این زمینه صورت می‌گیرد که کودکان و بانوان بتوانند از اقدامات حمایتی و کمک‌های دولت برخوردار شوند و از آسیب‌های اجتماعی که در مناطق مختلف جهان متداول است، به دور باشند.


وی افزود: به دلیل بافت اجتماعی و اعتقادات مردم در نخجوان، کودکان و سالمندان با حمایت کامل افراد خانواده و نزدیکان خود مراقبت و نگهداری می‌شوند و تعداد افراد سالخورده که در مراکز سالمندان نگهداری می‌شوند، بسیار اندک است.


سرکنسول جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن تاکید به اهمیت و جایگاه زنان در دین مبین اسلام، به اقدامات گسترده ایران در حمایت از نقش آفرینی زنان و نیز رسیدگی به افراد در مواقعی که با آسیب‌های اجتماعی روبرو می شوند، اشاره کرد.


در این دیدار همچنین مخاطراتی که از ناحیه فن آوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی متوجه خانواده‌ها و جوانان می‌شود، اشاره شد که طرف نخجوانی نیز اهمیت توجه به آنها در دنیای جدید را خاطر نشان کرد.


حسینی در پایان آمادگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان برای پیگیری و پیشرفت همکاری‌های فیمابین جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خودمختار نخجوان در زمینه‌های بحث شده را مورد تاکید قرار داد که مقرر شد تماس‌های در این زمینه ادامه یابد.