P>به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با اجرای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو درخصوص ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور با ۱۶۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.


متن این گزارش توسط نخعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس  به شرح زیر قرائت شد:


با سلام و تحیت؛


با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۵۰۱۷۵۳ مورخ  ۰۶/۰۶/۱۴۰۰ در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم (مذکور در ذیل گزارش) برای تحقیق و تفحص از «عملکرد وزارت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰» به استحضار می‌رساند:


در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و نظر به اظهار مورخ    ۲۳/ ۰۹/۱۴۰۰ متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع درجلسه رسمی مورخ  ۲۳/۹/۱۴۰۰  ‌کمیسیون که با حضور ۱۷ نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.


محورهای تحقیق و تفحص:


چرا دولت به تکالیف یادشده در مواد یادشده از قانون برنامه ششم توسعه عمل نکرده است؟


عدم اجرای بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (۵۵% تا۶۰%)


عدم اجرای بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات


عدم اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب(هاب) منطقه‌ای برق


عدم اجرای ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک به حداقل پنج‌درصد (۵%) ظرفیت برق کشور.


ادامه دارد …