تهران_ایرنا_با تصویب مجلس، تصمیم گیری درباره خرید سربازی مشمولان خارج از کشور بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح گذاشته شد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز شنبه ۱۴ اسفند مجلس شورای اسلامی  جز ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ مربوط به شروط معافیت مشمولان خارج از کشور به دلیل مغایرت با برخی از قوانین به رای مجلس گذاشته شد و نتوانست دو سوم رای مجلس را کسب کند. سپس حذف این بند به رای مجلس گذاشته شد که آن هم رای نیاورد.


بعد از آن، نوبت به پیشنهادات اصلاحی نمایندگان در این بند رسید که علی رغم طرح پیشنهادات متعدد از سوی نمایندگان، هیچ کدام از آنها نتوانست رای لازم را به دست آورد.


در نهایت عبدالرضا مصری رییس جلسه گفت: از مجلس رای استمزاجی می گیریم که در صورت موافقت از این بند بگذریم بدان معنا که اختیار به ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای این بند داده می شود و آنها بر اساس گردش کار خودشان اقدام می کنند؛ نمایندگان مجلس با این موضوع موافقت کردند.


در جز ۱ بند الحاقی ۳ تبصره ۱۰ آمده بود که «مشمولین نظام وظیفه عمومی مقیم خارج از کشور که حداقل پنج سال از زمان فراخوان آنها به خدمت وظیفه عمومی گذشته باشد، با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی می توانند با پرداخت معادل ریالی پانزده هزار (۱۵.۰۰۰) یورو کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت کنند. مشمولین متأهل دارای فرزند از مادر ایرانی از بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف برخوردار می شوند.»