تهران – ایرنا – دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: حد نصاب مجمع عمومی یک حزب ملی ۳۰۰ تن و حد نصاب احزاب استانی هم ۲۰۰ تن است و اگر غیر از این مصوبه باشد، دبیرخانه به آن احزاب تذکر می‌دهد.  


به گزارش خبرنگار حوزه احزاب ایرنا، محسن اسلامی در نشست خبری ظهر امروز – دوشنبه –  با بیان اینکه در جلسه امروز صلاحیت مسئولان شعبه استانی مورد بررسی قرار گرفت که هشت مورد را کمیسیون بررسی کرد، گفت: در جلسه امروز صلاحیت انجمن روزنامه نگاران زن ایران و جامعه اسلامی کارگران در استان اردبیل مورد بررسی و تایید کمیسیون قرار گرفت.


وی افزود: استان بعدی بوشهر است که صلاحیت مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی مورد بررسی و تایید کمیسیون قرار گرفت و همچنین حزب ندای ایرانیان از استان خراسان جنوبی نیز صلاحیت آن مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. در ادامه صلاحیت مجمع ایثارگران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی از خراسان شمالی هم مورد بررسی و تایید کمیسیون قرار گرفت.


اسلامی با بیان اینکه سازمان معلمان ایران از استان کرمان نیز صلاحیتش مورد بررسی و تایید قرار گرفت، ادامه داد: مصوبه بعدی کمیسیون بررسی رعایت ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ّبود که بر اساس این مصوبه کمیسیون بر رعایت ماده ۶ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و حد نصاب تعیین شده در آن در برگزاری مجامع عمومی احزاب ملی و استانی تاکید کرد.


دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: چنانچه تعداد اعضای حاضر در مجامع عمومی احزاب ملی و استانی کمتر از حد نصاب قانونی باشد دبیر کمیسیون فرصت یک ماهه به این‌گونه احزاب برای برگزاری مجدد مجمع عمومی می‌دهد و بدیهی است چنانچه مجامع عمومی احزاب ملی و استانی کمتر از حدنصاب مندرج در ماده ۶ قانون احزاب باشد قابل طرح در کمیسیون نیست و به کمیسیون گزارش داده می‌شود.


وی گفت: به عبارت دیگر تاکید کمیسیون بر رعایت حد نصاب قانونی مندرج در ماده ۶ است که آنجا اشاره دارد و در حوزه ملی حد نصاب ۳۰۰ نفر باید رعایت شود و این تعداد در مجمع عمومی شرکت داشته باشند.


اسلامی با بیان اینکه در احزاب استانی نسبت به جمعیت استان حداقل ۲۰۰ نفر باید حضور داشته باشند، افزود: کمیسیون به دنبال این است که مشارکت احزاب به صورت واقعی صورت بگیرد و در مجامع عمومی خودشان حتماً رعایت دستورالعمل‌ها و مواد قانونی را رعایت کنند و حدنصاب در دستور کار احزاب باشد.


 دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: اگر چنانچه یک حزب مجمع عمومی برگزار کرد و در این مجمع عمومی تعداد کمتر از ۳۰۰ نفر شرکت کردند بر اساس مصوبه امروز کمیسیون، دبیرخانه این نقش را خواهد داشت که به آن حزب تذکر دهد.  


You might also enjoy: