تهران – ایرنا – رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزارت کشور، قانون سند الحاقی همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر را برای اجرا ابلاغ کرد.


به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه «قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر(مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.


این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.