نیویورک- ایرنا- انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در دیدار با رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان دیدار و طرفین درباره موضوعات مربوط به زنان و خانواده و حقوق کودک گفتگو کردند.


به گزارش ایرنا، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در حاشیه شصت و ششمین نشست کمیسیون مقام زن با خانم کلودین عون Claudine Auon رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان دیدار و گفتگو کرد. 


در این دیدار، طرفین درخصوص برخی موضوعات مربوط به زنان و خانواده، برخی روندها و تحولات قانونی در دو کشور و همچنین موضوعات مرتبط با حقوق کودک گفتگو کردند.


خزعلی در ارتباط با بروز رسانی برخی قوانین در این حوزه اظهار داشت: در روند تدوین قوانین، ابتدا لازم است با فرهنگ سازی، زمینه پذیرش عام آن در جامعه فراهم شود.


کلودین عون رئیس کمیسیون ملی زنان لبنان نیز در این دیدار به برخی مشکلات و مسایل فرهنگی در بروز رسانی قوانین این کشور در حوزه حقوق کودک پرداخت.


این مقام لبنانی همچنین به خواست دولت برای اجرای طرحهای توانمندسازی زنان اشاره و عنوان کرد، به رغم وجود برخی مشکلات بودجه ای و مالی در این ارتباط، تلاش دارند تا سهم زنان از مناصب مدیریتی در حوزه دولتی و پارلمانی را افزایش دهند.


به گفته وی، در حال حاضر ۴ درصد از مجلس لبنان را بانوان تشکیل می دهند.