تهران – ایرنا – بمباران خبری حمله نظامی روسیه به اوکراین که حال ۱۷ روز از آغاز آن گذشته است، مسیر اخبار جهان را به شکلی اعجاب‌آور تحت تاثیر قرار داده است و حتی ابرچالش‌هایی همچون همه‌گیری کرونا و بحران انسانی در افغانستان نیز به حاشیه رانده شدند.


به گزارش ایرنا، تامل در نحوه پوشش اخبار جنگ در اوکراین شاید در نوع خود برای بسیاری از تحلیلگران حوزه رسانه و مخاطبان جای بررسی و بحث داشته باشد؛ زمانی که کشورهای غربی تصمیم گرفتند بمباران خبری را که به نظر می‌رسد بیشتر با هدف تامین منافع حداکثری خود و همپیمانانشان در این رخداد باشد، آغاز کنند و فیتیله اخباری که می‌تواند نظر مخاطبان را از جنگ در اوکراین دور کرد، پایین بکشند.


بی‌تردید بررسی زوایای مختلف جنگ اوکراین چه از بعد انسانی که می‌رود به فاجعه انسانی جدیدی در دهه سوم قرن ۲۱ میلادی تبدیل شود و چه ابعاد سیاسی و اقتصادی آن بر پیکر جامعه جهانی، بسیار حایز اهمیت است و باید نقد آن در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یابد؛ اما سوال در نحوه برخورد این رسانه‌ها و بُعد گستردگی اخبار آن در مقایسه با موضوعات مشابه و دیگر بزرگ چالش‌های جهانی است.


نکته آنجاست که چرا همین سیاستمداران به اصطلاح خواستار صلح در قاره سبز، زمانی که بحران انسانی در افغانستان و یمن بییداد می‌کرد و می‌کند، دَم از توقف جنگ نمی‌زدند و نمی‌زنند و جان انسان‌ها اینگونه با ارزش نمی‌نمود؟ سوال آنجاست که آیا منافع مشترک در کنار مولفه‌هایی همچون نژاد و رنگ پوست عامل دمیدن در کوره اخبار جنگ در اوکراین است و اینهمه تبعیض در اطلاع‌رسانی بحران‌های جهانی چه توجیهی دارد و از چه رواست؟


موضع میمونی که انتظار می‌رفت و می‌رود که جهان غرب در برخورد با دیگر چالش‌های بزرگ جهان همچون حمله به مردم بی پناه یمن و کشتار فلسطینیان به دست رژیم کودک‌کش صهیونیستی نیز همانگونه برخورد کنند.


وی با بیان اینکه از آخرین اجلاس ما تاکنون ده‌ها هزار شهروند افغان به دنبال غذا و امنیت مجبور به فرار از کشورشان شدند و حال پنج میلیون کودک با خطر قحطی روبرو هستند و آمار ازدواج کودکان افغان به این امید که زنده بمانند، پنج برابر افزایش یافته است، سکوت خبری غرب در برخورد با این نگرانی‌ها را به چالش کشید.


  یوهانسون گفت : باید بگویم که کاملا [شرایط ورود پناهجویان اوکراینی نسبت به پناهجویان منطقه خاورمیانه] متفاوت است، ما اکنون آمادگی بیشتری داریم.


شاید جنگ در اوکراین و نحوه برخورد رسانه‌های غرب با این بحران، درسی برای خبرنگاران جهان به ویژه رسانه‌های شرق باشد تا در مواجهه با موارد مشابه، با همبستگی و هم‌افزایی بیشتری وارد عرصه اطلاع‌رسانی شوند و چه بسا نیاز است که در این نیمه از جهان یک پیمان خبری شرقی یا اسلامی تشکیل شود.آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40