تهران- ایرنا- شکایت باشگاه ذوب آهن علیه پرسپولیس به خاطر استفاده از بازیکنان غیر مجاز رد شد.


به گزارش ایرنا،‌ کمیته انضباطی رای خود را در خصوص شکایت باشگاه ذوب‌آهن از پرسپولیس صادر کرد.


رای کمیته انضباطی در خصوص شکایت باشگاه ذوب آهن اصفهان علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر استفاده از دو بازیکن غیرمجاز( وحدت هنانوف و منوچهر صفروف) در بازی مورخ ۲۷ دی ماه بین دو تیم، از سری مسابقات جام حذفی کشور با این توضیح که فسخ بازیکنان خارجی مذکور با باشگاه قبلی پس از پایان زمان پنجره نقل و انتقالات تابستانی لیگ ایران بوده و از آنجا که قرارداد این بازیکنان بعنوان سهمیه آزاد به ثبت رسیده مصداق بارز استفاده از بازیکن غیرمجاز می باشد مضافا اینکه پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس وفق ماده ۲۴ مکرر FIFARSTI بدلیل عدم پرداخت بدهی های خارجی این باشگاه بسته بوده است.


 با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و با عنایت به دفاعیات موجه باشگاه پرسپولیس و نظر به اینکه از سوی باشگاه شاکی مدرک مثبته ادعایی ارائه نشده است، در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ حکم بر برائت باشگاه و بازیکنان طرف شکایت صادر می شود.


رای صادره به مدت ۷ روز در کمیته استیناف قابل تجدید نظر است.