تهران – ایرنا – رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان از فراهم شدن زمینه‌ها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای ساحلی خزر خبر داد و گفت: توسعه روابط با این کشورها موجب توسعه کریدور شمال به جنوب خواهد شد.


غلامرضا نوری قزلجه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در ترکمنستان و حضور رییس جمهور در این اجلاس گفت: ارتباطات با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر از نظر اقتصادی و حوزه‌های غیراقتصادی برای کشور بسیار مفید و ارزنده است. اما مهم این است که در بخش اقتصادی وزن و جایگاه کشورهای همسایه دیده شود.


رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان افزود: اینکه مراودات ما با این کشورها در چه سطحی است و نگاه کشورهای مقابل به جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.  چرا که ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای حاشیه دریای خزر فقط در بعد اقتصادی مهم نیست بلکه در مسائل فرهنگی اشتراکات زیادی وجود دارد که در افزایش تعامل و توسعه ایران با این کشورها بسیار ارزنده و اثر بخش است.


نماینده مردم بستان آباد در مجلس با اشاره به سفر رییس جمهور به ترکمنستان گفت: توسعه ارتباطات با ترکمنستان و افزایش تعامل با قزاقستان، آذربایجان، روسیه و حتی ازبکستان سبب تقویت زیرساخت‌های کشور، خطوط ریلی، حمل و نقل زمینی و توسعه کریدور جنوب به شمال خواهد شد که چنین رویکرد دولت مورد حمایت مجلس است.


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: حوزه‌های فرهنگی و  اجتماعی نیز از مسائل مهم و ارزنده برای تعامل ایران با ترکمنستان و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر است که به هر میزان این ارتباطات توسعه یابد، همکاری این کشورها در مسائل مختلف اقتصادی، نفت و انرژی و توریسم بهبود خواهد یافت.


این نماینده مجلس درباره اینکه دولت سیزدهم تا چه میزان در توسعه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر و همسایگان  موفق عمل کرده است، اظهار داشت: دولت از ابتدای فعالیت خود و به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی ایران و همسایگی با ۱۵ کشور،‌ توسعه ارتباطات و تعاملات با این کشورها را در دستور کار خود قرار داد که این روند می‌تواند به بی اثرکردن تحریم‌ها منجر شود.


نوری قزلجه یادآور شد: همچنین علایق زیادی بین ملت‌های کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و به نظر می‌رسد مراودت در حوزه توسعه توریسم و لغو روادید که به صورت محدود با کشور قزاقستان صورت گرفته است و انجام آن با کشور ازبکستان هم در حال پیگیری است، از دیگر دستاوردهای دولت است.


وی تاکید کرد: به هر میزان که بتوان در حوزه گردشگری و مراودات مردم با مردم این سیاست را پیش ببریم، پشتوانه سایر ارتباطات با دیگر کشورها خواهد شد. البته همانطور که اشاره شد علاوه بر حوزه اقتصاد و گردشگری در زمینه‌های فرهنگی نیز نباید از برنامه‌هایی که در این باره وجود دارد غافل شد.


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم تحرکات بسیار مثبتی در دیپلماسی خارجی و اقتصادی انجام داده است، یادآور شد: سفرهای متعددی در ماه‌های گذشته روسای جمهور و مقامات کشورهای همسایه و منطقه به ایران داشتند و  سفر رییس جمهور به این کشورها، در راستای بهبود تعاملات در سبد دیپلماسی کشور است.


رییس گروه دوستی ایران و ازبکستان اضافه کرد: کشور ازبکستان هم با حدود ۳۶ میلیون جمعیت از کشورهای مهم شمالی ایران است که ابتکار عمل را در بیشتر مسائل منطقه شمالی در دست دارد و به هر میزان روابط با این کشور توسعه یابد برای هر دو کشور مفید خواهد بود.


نوری قزلجه با اشاره به نقش کشورهای حاشیه دریای خزر و برخی از کشورهای شمالی ایران در کشاورزی خاطرنشان کرد: بخشی از نیاز غلات ایران از این کشورها تامین می‌شود و زمینه‌هایی برای افزایش ارتباطات خدمات فنی و مهندسی ایران با آنها ایجاد شده است که زمینه را برای بهبود صادرات فراهم خواهد کرد.