تهران – ایرنا – با موافقت وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، مجوز فروش زندان های قزلحصار و رجایی شهر توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر شد.


به گزارش حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه ۷ خرداد ۱۴۰۱ به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور، به قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و امنیتی کشور) اجازه دادند نسبت به فروش عرصه و اعیان زندان قزلحصار و زندان رجایی شهر همگی واقع در حوزه ثبتی کرج، استان البرز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
آی‌پی شما:


مرورگر شما:


آخرین بروزرسانی سایت: 1401-03-03 12:40