رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از طراحی طرحواره «امتداد اسناد تحولی تا مدرسه» و “هشت گام تحولی برای رسیدن به اهداف آن” خبر داد و گفت: تصور می کنیم سازمان بتواند در صورت رعایت درست زمان‌بندی، در سال آینده پیشنهاد جدیدش را برای جدول عناوین دروس و راهنمای تحصیلی تعدادی از دروس ارائه دهد و از مهر ۱۴۰۳ بتواند تولید و تامین بسته‌های تربیت و یادگیری متناسب با این طراحی را شروع و اقدام کند.


به گزارش ایسنا، حجت الاسلام علی لطیفی در نشست ارائه و نقد الگوی اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با اشاره به زیرنظام برنامه درسی در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد:  در این دوره جدید بر اساس تجربیات دهه قبل سازمان پژوهش و تحلیل برنامه زیرنظام، طرحواره «امتداد اسنادتحولی تا مدرسه» طراحی شد.


وی افزود: در تحلیل زیرنظام، ما بنا را برگزینش اساسی ترین برنامه‌های زیرنظام گذاشتیم. زیرنظام برنامه درسی حدود ۱۱۴ برنامه دارد و علاوه بر آن الزامات برنامه درسی ملی را هم داریم. از این ۱۱۴ برنامه حدود ۱۰ تا ۱۵ برنامه را به عنوان برنامه سرآمد گزینش کردیم.


رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با بیان اینکه اگر بخواهیم نگاه تحولی در اسناد را تحقق ببخشیم باید از منظر مدرسه به قضیه نگاه کنیم گفت: از این منظر سازمان پژوهش باید سه اقدام اساسی را ناظر به برنامه درسی انجام دهد، نخست راهنمای عمل برنامه درسی ملی را برای مدرسه و در سطح مدرسه به تفکیک هر دوره تحصیلی در اختیار مدارس قرار دهد.


لطیفی افزود: دوم آنکه باید بسته‌های یادگیری به عنوان بخشی از ابزار و منابع ضروری در اختیار مدرسه قرار بگیرد. سوم آنکه نظام خدمات پشتیبانی از مدرسه را به درستی طراحی کرده و به مدرسه ارائه دهد. اگر ما بخواهیم برای این سه خدمت، طراحی و تولید داشته باشیم باید هشت گام را طی کنیم.


وی گام نخست را برخورداری از یک چارچوب انسجام‌بخش و وحدت‌بخش برای حوزه‌های تربیت و یادگیری دانست و عنوان کرد: چارچوب‌های انسجام‌بخش دو محور اساسی دارند یکی نظام‌واره شایستگی‌های مشترک و فراحوزه‌ای و دوم هویت دوره‌های تحصیلی؛ یعنی مشخص کنیم هر دوره تحصیلی چه نقطه تمرکزی دارد و این نقطه تمرکز چه نسبتی با شایستگی‌های تحصیلی دارند و برنامه‌ها را در چارچوب این محور وحدت بخش ارائه کنیم.


رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: سازمان پژوهش راهنمای عمل حوزه‌های تربیت و یادگیری را از سال ۹۹ آماده کرد، اما تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش به علت یکسری پرسش‌های اساسی از جمله منطق سامان یافتن آنها، متوقف شد.


لطیفی با بیان اینکه به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که امسال بر گام اول، متمرکز شویم و ظرف دوسه هفته آینده به پیرایش نهایی حوزه‌های یادگیری می‌رسیم گفت: گام سوم، بازطراحی جدول عناوین دروس و ساعات آموزش است که از تکالیف سرآمد برنامه درسی ملی محسوب می‌شود. گام چهارم تهیه راهنمای تفصیلی هر یک از عناوین جدول جدید دروس است.


وی ادامه داد: گام دیگر حاصل جمع چهار گام پیشین و تدوین برنامه درسی ملی در سطح مدرسه است. گام ششم تولید راهنمای بسته‌های تربیت و یادگیری است که طرح‌واره های تالیف و تولید بر اساس آن ارائه شود که می‌تواند توسط گروه‌های داخلی و بیرونی از سازمان انجام شود.


رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با اشاره به اینکه گام هفتم تولید بسته‌های تربیت و یادگیری و گام هشتم نظام خدمات و پشتیبانی است اظهار کرد: برخی گام‌ها مطالعات پشتیبان و پیش نیاز، نیاز دارند که برخی را آغاز کرده‌ایم و نکته دیگر اینکه همه هشت گام تقدم و تأخر ندارند.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا