تصادف رانندگی

تهران- ایرنا- براثر تصادفات رانندگی در هر ساعت ۲ ایرانی فوت شدند.