تهران- ایرنا- رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در دوران خصوصی سازی اگر سنگ اندازی یا حتی افشاگری شود، طبیعی است و باید آن را شنید و تامل کرد.


به گزارش ایرنا، حسین قربان زاده در گفت وگوی تلویزیونی درباره خصوصی سازی اظهار داشت: کار بزرگ و قطار در حال حرکت سنگ زدن هم دارد و طبیعی است و ۲۰ سالی است که باید این اتفاق می افتاد و نیفتاده است و الان که همه اطلاعات افشا می شود طبیعی است تا صداهایی بلند شود و باید آن را شنید و درمورد آن تامل کرد که چرا باشگاه هایی که با این وضعیت می توانستند معدن طلا باشند اما به مرحله خوبی نرسیدند.


وی افزود: در مکانیزم فعلی، مدیران باشگاه ذینفع زیان‌ده باشگاه هستند. فساد و سو مدیریت فقط در عقد قرارداد با بازیکن خارجی نیست و در همه مسایل مالی باشگاه هست زیرا مکانیزم فعلی حتما ذینفع زیان‌ده باشگاه هستند. باشگاهی که مسیر هزینه کرد آن غیر رسمی و شخصی بوده حتما مسیر درآمدزایی آن غیر رسمی و شخصی بوده و نمی توان یک طرف را دید و یک طرف دیگر را ندید.


رییس سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: تراکنش مالی این باشگاه ها ثبت و ضبط درست نداشته و هزینه کرد تراشیده می شده و جلوی این چرخه معیوب گرفته نشده است و ۸۰۰ صفحه روی سایت آمده و معلوم شده که در حوزه مالیاتی و کارگزاری و حامی مالی و قراردادی در این باشگاه ها چه خبر بوده است. این اتفاق یک نوید تحول است و اگر کسی ریگی در کفشش نیست حتما استقبال می کند زیرا مسیر شفافیت آغاز تحول در نظام باشگاه داری حرفه ای است.


وی ادامه داد: در موقعیت فعلی تنها راه حل بود هم باشگاه مشارکت مردم را داشته باشد و مسیرش به سمت خصوصی سازی برود و هم پول در باشگاه بیاید و ۲۰ سال است که وزارت ورزش از این موضوع فرار می کرده است. در این زمینه الان در بحث سهام ، بخشی به مردم واگذار شده و هم پول به باشگاه وارد می شود. کمیته مصارفی تشکیل شده است. دیگر آن دوره گذشت که باشگاه ها را میلیاردها تومان بدهکار کنند. تا شهریور مالکیت دولت به زیر ۵۰ درصد کاهش می یابد یعنی مسیر خصوصی را به سمت حداکثری پیش می بریم.


وی با اشاره به اینکه فتح الله زاده متوجه یک سری از اتفاقات نیست، گفت: باشگاه بدهکار نشده و هیچ درصدی از باشگاه فروخته نشده است بلکه سرمایه اضافه شده است. هر کسی نسبت به مدیریت خود باید پاسخگو باشد.آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40