باکو – ایرنا – سید احمد حسینی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و منشور گل محمدلی رییس فرودگاه بین المللی نخجوان دیدار و درباره راه‌های گسترش تهران و این جمهوری خود مختار در بخش حمل و نقل هوایی گفت وگو کردند.


به گزارش ایرنا به نقل از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نخجوان، محمدلی ضمن تشریح آخرین وضعیت فعالیت های این فرودگاه، اشاره کرد که برنامه های برای افزایش همکاری ها با برخی فرودگاه‌های ایران وجود دارد.

وی ادامه داد، مقرر شد که تعاملات و گفت وگوهایی برای برقراری ارتباطات و تعاملات جدیدی در بخش حمل و نقل بین ایران و نخجوان صورت گیرد.


حسینی نیز ضمن اشاره به همکاری های مراکز فرودگاهی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و نخجوان، آن را مقدمه افزایش بیشتر تعاملات و موجب همگرایی طرفین دانست.

وی افزود: سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران برای همکاری ها در زمینه گسترش حمل و نقل هوایی آمادگی کامل دارد.