تهران – ایرنا – در پی تأکید رییس‌جمهور بر اجرای کامل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اجرایی شدن مقررات قانونی مربوط به اشتغال و سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت، وزارت کار و رفاه اجتماعی اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را اصلاح و برای تأیید به دولت ارائه کرد.


به گزارش ایرنا، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت با هدف ایجاد، توسعه و تقویت اشتغال و کارآفرینی و حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور تشکیل و اساسنامه آن نیز در بهمن ماه ۱۳۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.


از جمله وظایف و اختیارات صندوق، اعطای تسهیلات خود اشتغالی و حمایت از کارآفرینان در راستای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت و اعطای تسهیلات اعتباری در قالب‌های مختلف از قبیل قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای این افراد، کمک مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های اشتغال برای آنها و کمک به تأمین و پرداخت یارانه سود و کارمزد به مجریان طرح‌های اشتغال‌زا و کارآفرینی افراد دارای معلولیت واجد شرایط است.


رییس‌جمهور در دیدار با نمایندگان جامعه معلولین کشور در آذر ماه سال جاری ضمن تأکید بر اجرای کامل و همه‌جانبه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مقرر کرد مقررات قانونی مربوط به اشتغال و سهمیه قانونی استخدام معلولان عملیاتی و اجرایی شده و  اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان نیز پیگیری و نتیجه اقدامات به دفتر رییس‌جمهور اعلام شود.


در راستای موارد فوق و با عنایت به مصوبات سومین جلسه «کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نویس «اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت» را مطابق ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیأت وزیران ارائه کرد که این پیشنهاد مراحل بررسی کارشناسی را در  کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت می‌گذراند.