تهران – ایرنا – وزیر کشور گفت: بخش اعظم فرمانداران سراسر کشور حکم‌های جدید خود دریافت کردند و مستقر شدند.


«احمد وحیدی» روز یکشنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا درباره آخرین تغییرات در فرمانداران و بخشداران سراسر کشور افزود: این جریان مستمری است که در حوزه فرمانداری ها و بخشداری ها به طور طبیعی در حال انجام است. البته بخش قابل توجهی از فرمانداران حکم جدید خود را گرفتند و درصد کمی باقی مانده که هنوز احکام جدید نگرفتند.


وحیدی اظهار داشت: در بخشداری‌ها هم این کار به طور مرتب اتفاق می‌افتد و عزیزان حکم هایی را می‌گیرند و برخی در طول زمان اگر نیاز باشد تغییر می‌کنند.