تهران- ایرنا- باشگاه پرسپولیس برای پرداخت مطالبات «فرشاد احمدزاده» با این بازیکن به توافق رسید.


به گزارش ایرنا،   فرشاد احمدزاده یکی از طلبکاران باشگاه پرسپولیس بود که پیگیر دریافت مطالباتش از این باشگاه شده بود. این بازیکن از زمانی حضور در باشگاه پرسولیس بخش زیادی از مطالباتش را از پرسپولیس طلب داشت و به همین خاطر به صورت قانونی برای دریافت این مطالبات اقدام کرده بود.


با این حال باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که وکیل فرشاد احمدزاده، امروز در ارتباط با پیگیری مطالبات موکل خود در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد و در گفت وگو با مدیرعامل، به توافق جدیدی رسیدند.


براساس این توافق، بازیکن سابق پرسپولیس، بخشی از مطالبات خود را بخشید و باشگاه نیز متعهد شد مبلغ باقی‌مانده را ظرف روزهای آینده به وی پرداخت کند.


تهران- ایرنا- باشگاه پرسپولیس اعلام کرد:‌ کارت بازی دروازه‌بان جدید این باشگاه صادر شده است.