تهران – ایرنا – تیم سوارکاری نونهالان ایران با کسب عنوان های ششمی و پنجمی در مسابقات بین المللی کلاسیک پرش با اسب مکزیک به کار خود پایان داد.


به گزارش ایرنا، «بردیا فریدونیان» و «امیرصدرا اختر» دو سوارکار ایران با سرمربیگری مجید شریفی و مربیگری علی کریمی به فینال مسابقات پرش با اسب کلاسیک رده نونهالان در شهر گوادالاخارای مکزیک اعزام شدند.


 فینال این مسابقات از ۲۶ بهمن تا دو اسفند ماه برگزار شد که در مرحله انتخابی اول «بردیا فریدونیان» در مکان هفدهم قرار گرفت و «امیرصدرا اختر»  هم به دلیل عدم توجه به زنگ داورها از دور مسابقات در این مرحله کنار رفت.


در مرحله دوم انتخابی، «امیرصدرا اختر» با چهار خطا و زمان ۶۸ ثانیه و ۶۱ صدم ثانیه در جایگاه نوزدهم قرار گرفت و «بردیا فریدونیان» بدون خطا و زمان ۷۴ ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه در مرحله مقدماتی و سپس ثبت زمان ۳۸ ثانیه و ۵۱ صدم ثانیه و بدون خطا در باراژ  به مقام پنجم رسید.


نتایج رده بندی نهایی پس از دو مسابقه انتخابی «امیرصدرا اختر» را در بین ۱۳ سوارکار راه یافته به مسابقه دوستانه در رده سوم قرار داد و «بردیا فریدونیان» نیز که به مسابقات فینال راه یافته بود از میان ۱۶ سوارکار راه یافته به فینال در رده هشتم جای گرفت.  


در مرحله نهایی «امیرصدرا اختر» در مکان ششم در میان ۱۳ سوارکار  راه یافته به این مرحله با زمان ۶۴ ثانیه و ۵۸ صدم ثانیه و چهار خطا قرار گرفت.
«بردیا فریدونیان»، دیگر سوارکار نونهال کشورمان نیز در روز فینال از میان ۱۶ سوارکار شرکت کننده در این مسابقه، با کسب زمان ۷۱ ثانیه و ۵۴ صدم ثانیه  و بدون خطا در راند اول و زمان ۴۰ ثانیه و ۴۷ صدم ثانیه و چهار خطا در باراژ به مقام پنجم دست یافت.