کلیساهای جهانی ایران

تهران- ایرنا- سه کلیسا و یک آیین زیارتی در آذربایجان‌غربی و شرقی از جمله عناصر فرهنگی ملموس و ناملموس در ایران هستند که به ثبت جهانی درآمده‌اند و در زمره جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و مذهبی کشور قرار دارند.