تهران – ایرنا – به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی، کمیته‌ اقتصادی مرکب از بخش‌های اقتصادی دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر روز یکشنبه(۱۵ اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بندالحاقی (۴) تبصره (۴) ماده واحده لایحه موافقت کردند.


در بند الحاقی (۴) تبصره (۴) ماده واحده لایحه آمده است: به منظور توسعه روش‌ها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و پروژه‌های پیشران، کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذیربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها تشکیل می‌شود. این کمیته موظف است نسبت به طراحی و پیشنهاد روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.


 پیشنهادات کمیته مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی پروژه‌های فوق لازم الرعایه است.


«حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو هیأت رئیسه مجلس بخش هزینه ای بند الحاقی (۵) تبصره (۴) را قرائت کرد که بر اساس آن «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای».