کودک و نوجوان ما نباید این حس را داشته باشند که والدین بر علیه آن‌ها هستند. والدین به سادگی می‌توانند مسیر جستجو های کودک را دنبال کنند. همچنان پیشنهاد ما این است که کودکان در زمان طولانی در فضای نت تنها نباشند.