وزیر دفاع مصر تماس تلفنی با وزیر جنگ اسرائیل در پی کشته شدن سه سرباز اسرائیلی در مرز مصر و اراضی اشغالی برقرار کرد.


به گزارش ایسنا، به نقل از الیوم السابع، محمد زکی، وزیر دفاع مصر تماس تلفنی با یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل برقرار کرد و به دلیل این رخداد، به او تسلیت گفت.


وزیر دفاع مصر در این تماس درخصوص هماهنگی مشترک جهت اتخاذ اقدامات لازم برای ممانعت از تکرار چنین رخدادهایی در آینده گفتگو کرد.


گالانت نیز بر اهمیت همکاری در تحقیقات درخصوص این عملیات “خطرناک” تاکید کرد.

منبع خبر: خبر گزاری ایسنا