دوره-رایگان-شکر-گزاری-پیشرفته

آخرین مقاله های آکادمی آگاه سازان

در مسیر رشد و توسعه همراه شما هستیم !

10

دوره آموزشی فارسی

30

ساعت دوره آموزشی

218

دانشجوی فعال

120

فارغ التحصیل

آمار و ارقام نشانگر

موفقیت دانشجویان

ما می باشد‍‍‍.

کتابی برای تغییر

خدا در زندگی انسان

پیشنهاد ویژه آکادمی برای هفته دوم تیر ماه سال 1399

نظر برخی دانشجویان برای دوره شکرگزاری

آکادمی آگاه سازان
دوره شکرگزاری آکادمی آگاه سازان با اینکه یک دوره رایگان بود ولی برای خیلی جالب بود که این همه مسئولانه به این دوره توجه شده بود . واقعا ممنونم ، من دارم از همین ابتدا تغییرات احساس میکنم .
رضا پور محمدی
دانشجوی دوره شکر گزاری
همیشه یکی از مشکلات من راه و رسم شکرگزاری صحیح بود ، خیلی تو اینترنت سرچ کردم تا به این دوره رایگان رسیدم اولش همینجوری گرفتم بعد از درس اول نفهمیدم چی شد که انقد تاثیر مثبت داشت روی زندگی من واقعا پیشنهاد میکنم .
سمیرا علیزاده
دانشجوی دوره شکر گزاری