تهران-ایرنا-سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ از شبکه های اجتماعی می خواهند با محتوای مخرب و تهدید ترول ها در این پلتفرم ها مقابله کنند. انگلیس حتی تصمیم دارد در صورت لزوم قانونی در این زمینه وضع کند.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ پس از گفتگو درباره موضوعات مربوط به امنیت در پارلمان‌هایشان تصمیم گرفتند تا از شبکه‌های اجتماعی بخواهند از انتشار محتوای مخرب توسط ترول ها جلوگیری کنند.


در کنفرانس سالانه سخنگوهای اجلاس G۷، سخنگوی های پارلمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا گردهم جمع می‌شوند. در سال جاری این کنفرانس به میزبانی سر لیندزی هویل سخنگوی مجلس عوام انگلیس برگزار شد.


هویل اعلام کرد با پلیس همکاری می‌کند تا هر فردی که تهدیدی علیه مردم در فضای آنلاین است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. او همچنین اعلام کرد در صورت لزوم باید قوانینی وضع شود.


هویل در این باره می‌گوید: این فرایند مربوط به همکاری با یکدیگر است تا امنیت بیشتری برای مردم ایجاد کرد. همچنین ما برای از بین بردن نفرت باید این کار را انجام دهیم. اینکه فردی ۳ بامداد از خواب بیدار شود و بخواهد دیگران را در فضای آنلاین آزار دهد، قابل قبول نیست و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.


او در ادامه افزود: اگر قرار باشد در فضای آنلاین مردم تهدید شوند، من با پلیس همکاری می‌کنم تا تحت پیگرد قرار گیرند. این مسئله برای من بسیار مهم است.


نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس در ۴ پنل شرکت کردند که یکی از موضوعات بررسی شده در این پنل نقش شبکه‌های اجتماعی در پارلمان و قدرت تلویزیون برای تأثیرگذاری در دموکراسی بود.