خریدار انواع تلویزیون های پنل شکسته 09392801868

با نگاه کوتاهی به بخش پاسخ به سوالات و مراجعین در می یابیم. که روزانه تعداد زیادی از تلویزیون های LED و LCD و Plasma دچار آسیب در بخش پنل و یا به طور دقیق تر شکستگی پنل می شوند. اولین سوالی که مراجعین این بخش دارند اینست که آیا شکستگی پنل تلویزیون قابل تعمیر است؟ و اگر قابل تعمیر است هزینه آن به چه میزان است؟

ساختار پنل در تلویزیونهای LED , LCD و Plasma

در پاسخ به این سوال ابتدا باید نگاهی به ساختار پنل در تلویزیونهای LED , LCD و Plasma بیندازیم. در تلویزیون های LED و LCD پنل تلویزیون شامل صفحه اصلی یا ماژور است که روی یک صفحه یا پلیت اصلی دستگاه قرار می گیرد و در پشت ان لامپهای بخش بک لایت قرار دارد و در بین آنها صفحات پولاریزه نور قرار دارد که باعث پخش شدن نور لامپهای بک لایت می شود و باعث می شوند که نور در تمام سطح پنل یکنواخت دیده شود.

حالا تصور کنید که ضربه ای به صفحه نمایش تلویزیون وارد شود و باعث شکسته شدن ماژور شود.
ساختار ماژور به گونه ای است که در هیچ برند و مدلی قابل تعمیر نیست و فقط باید تعویض شود اما اگر فقط به ماژور آسیب رسیده باشد می توان فقط همان ماژور را تعویض کرد و برای تعدیل در هزینه تعمیرات تلویزیون از بک لایت و صفحات پولاریزه قبلی استفاده کرد.

داستان شکستگی پنل تلویزیون در پنل های پلاسما بعلت ساختار متفاوت به گونه ای دیگر است. در این تلویزیون ها بک لایت وجود ندارد و پنل تلویزیون پلاسما بصورت کپسولی شیشه ای است. که در یک بخش خلاصه می شود و ضربه به پنل تلویزیون باعث شکسته شدن این کپسول و غیر قابل استفاده شدن آن می شود. در این تلویزیونها تنها راه تعمیر تلویزیون در هنگام ضربه خوردن پنل ، تعویض کامل پنل است.
هزینه تعمیر تلویزیون پنل شکسته

خریدار انواع تلویزیون های پنل شکسته 09392801868

در عموم تلویزیون های ال ای دی و ال سی دی و پلاسما. هزینه تعویض پنل تلویزیون و هزینه تعمیر تلویزیون پنل شکسته. از طرف شرکت های رسمی به گونه ای تعیین می شود. که با توجه به هزینه های حمل و نقل و مالیات های مختلف و … نزدیک به 60 تا 80 درصد ارزش تلویزیون را شامل می شود که در اکثر قریب به اتفاق موارد شکستگی پنل تلویزیون این مسئله باعث مقرون به بصرفه نبودن تعمیر تلویزیون می شود.

Leave A Comment