تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور مصوبات هیأت دولت درباره « اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی» و «اصلاح آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه امسال کل کشور» را ابلاغ کرد.


به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا،  هیات وزیران در ۱۶ اردیبهشت ماه اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد.


بر این اساس و در ماده ۸ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸ )الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.


همچنین هیات دولت در جلسه ۱۶ خرداد امسال «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ه ) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه امسال کل کشور را به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.


بر این اساس در تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند (ه)تبصره ۸ قانون بودجه امسال کشور موضوع تصویب واژه «حداقل» حذف می‌شود.آی‌پی شما:


مرورگر شما:


آخرین بروزرسانی سایت: 1401-03-03 12:40