تهران- ایرنا- رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به صدمات احتمالی به تاسیسات اتمی اوکراین همزمان با آغاز عملیات نظامی روسیه در این کشور ابراز نگرانی کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آژانس بین المللی انرژی اتمی، گروسی امروز اعلام کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وضعیت اوکراین را با نگرانی جدی دنبال می‌کند و برای اجتناب از هرگونه اقدامی که تاسیسات هسته‌ای این کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد، خواستار حداکثر خویشتنداری طرفین شد.
او گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راستای وظایف خود، تحولات اوکراین را با تمرکز ویژه بر ایمنی و امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای و سایر تاسیسات مرتبط با انرژی هسته‌ای از نزدیک رصد می‌کند.
نهاد نظارتی هسته ای اوکراین پیش از این به آژانس اطلاع داده بود که در حال حفظ ارتباطات با نیروگاه‌های هسته‌ای عملیاتی اوکراین است که به گفته او به‌طور ایمن کار می کنند.
با توجه به وضعیت نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل، اوکراین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده است که «نیروهای مسلح ناشناس» کنترل تمامی تأسیسات شرکت تخصصی دولتی نیروگاه هسته‌ای چورنوبیل، واقع در منطقه ممنوعه را به دست گرفته‌اند. همتای خود افزود که هیچ تلفات جانی و یا تخریبی در سایت صنعتی نداشته است. گروسی همچنین گفت: این مهم است که عملیات ایمن و مطمئن تأسیسات هسته ای در آن منطقه به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگیرد یا مختل نشود.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – گردهمایی سالانه همه کشورهای عضو سازمان – در سال ۲۰۰۹ تصمیمی اتخاذ کرد که در آن آمده بود: «هر گونه حمله مسلحانه و تهدید علیه تأسیسات هسته‌ای اختصاص داده شده به اهداف صلح‌آمیز، نقض اصول منشور، حقوق بین الملل و اساسنامه آژانس سازمان ملل است.