تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست عصر امروز- دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه) در بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه با بندهای الحاقی ۵ تا ۸ تبصره ۱۶ به شرح زیر موافقت کردند:


بندالحاقی۵- با هدف توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی نوساز در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانکهای کشاورزی، ملی و توسعه تعاون موظف هستند به نسبت مساوی مبلغ ۱۰۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت پنج ساله به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت جهادکشاورزی پرداخت کنند.


این تسهیلات پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشین آلات صرفاً به تولیدکننده پرداخت می‌شود و اقساط مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل بازپرداخت می‌شود. وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق صندوق‌های زیر مجموعه تمهیدات لازم جهت تسهیل ضمانت تسهیلات مذکور را برای متقاضیان فراهم کند.


بند الحاقی۶- برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تأمین برق چاه‌های کشاورزی از محل ظرفیت ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی مکلف است مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانک های عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکت‌های زیر مجموعه آن جهت تأمین برق چاه های کشاورزی پرداخت کند.


بندالحاقی۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، جهت اجرای بند(ج) ماده(۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و جزء(۵) ماده(۱۱۳)  قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرح های اشتغال آنان اختصاص دهد.


بندالحاقی۸- مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اختصاص می یابد.