تهران_ایرنا_سیزدهمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ آغاز شد.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،جلسه علنی عصر امروز -یکشنبه(۸ اسفند) -مجلس شورای اسلامی برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ دقایقی قبل به ریاست « علی نیکزاد ثمرین» آغاز شد.


نمایندگان در نشست صبح امروز وزارت جهاد کشاورزی را موظف به فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال خود برای تامین سهم مشارکت دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردند همچنین  مقرر شد که تعرفه آب مصرفی گلخانه ها در شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک های کشاورزی همانند نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه شود.


نمایندگان در نشست صبح امروز  با بررسی تبصره ۸ لایحه بودجه، موافقت کردند  که ۱۰۰ درصد مازاد درآمدهای سازمان جنگل ها، امور اراضی کشور و دامپزشکی کشور برای پیشگیری از سیل و خشکسالی هزینه شود و با واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرک های صنعتی و کشاورزی به منظور جلوگیری از سوداگری و از دست رفتن مالکیت اراضی دولتی مخالفت کردند.